false

ADDQ

ADDQ är specialister på krav, test och mätsystem och brinner för kvalitetssäkring i världsklass. ADDQ hjälper företag prioritera, planera och utforma kvalitetssäkringsarbetet, från kravställning till leverans.

Facts & Figures

ADDQ är specialister på test och kvalitetssäkring, har drygt 100 konsulter och omsätter ca: 130 Mkr. ADDQ har kontor i Stockholm och Göteborg.

Question Everything!

Den nya budskapsplattformen utgår från den nyfikenhet och upptäckarlusta som finns hos och driver ADDQ:s medarbetare. En nyfikenhet som ska speglas i den nya payoffen ”Question Everything!”

Ny visuell identitet

Förutom en helt ny verbal identitet, har c/o lönnström också tagit fram en ny visuell identitet, en ny logotyp, ett eget bildspråk och ett stort antal marknadsföringsprodukter.

false
false

On a quest?

Det viktigaste redskapet för att lyckas med en lång resa är uthållighet. För att nå sitt mål måste man vara uthållig och konsekvent – både mot sig själv och mot de som finns omkring en. Men vad är uthållighet? Är det att detsamma som att vara envis? Kanske. Är det detsamma som att vara konservativ? Definitivt inte. Inte när det gäller att bygga världens bästa tjänster och produkter i alla fall. Då handlar uthållighet nog snarare om att vara ytterst öppen och flexibel. Öppen för att kunna tolka och väga in yttre omständigheter och faktorer samtidigt flexibel för att kunna möta kundens krav.

För att möjliggöra flexibilitet, öppenhet och nyfikenhet krävs ett stadigt fundament. En fast punkt som man alltid vet finns där och som man alltid kan vända sig till att hålla i när världen gungar. Vi vill gärna se på oss på ADDQ som det fundamentet. Vi finns vid din sida under hela resan oavsett vilka vägar du väljer. Vi går bredvid dig och kontrollerar, testar och utmanar. Tills du är framme. Tills du är redo. Och då kommer vi ha sett till att dina produkter och tjänster är det också.

false

Are you Qurious enough?

Nyfikenheten är minst lika viktig som stoltheten hos ADDQs medarbetare.

Join our Qrew!

Har du modet och kunskaperna som krävs? Join the ADDQ Qrew!

”Quriosity”

Vi har byggt upp en bildbank på temat nyfikenhet, som dels innehåller inköpta bilder samt bilder plåtade av Fredrik Sederholm.

false
false
false
false

Vad kan vi göra för dig?

Välkommen att kontakta oss!